Educational company abroad Educational company abroad Educational company abroad Educational company abroad

 Milli Aviyasiya Universiteti

 Aviasiya və kosmik-raket Texnologiyası (Aviasiya Təchizatı)  2000$ rus  2500$ eng

Hava Nəqliyyat (Hava Trafik Xidməti) 2000$ rus 2500$eng

Beynalxalg Hüquq 1500$ rus

Beynəlxalq iktisati əlaqələr 1500$ rus

Hüquq 2000$ rus 2500$ eng

Menencment 1800$ rus 2300$ eng

Turizm 1500$rus

İktisadiyyat 1800$ rus 2300$ eng