Educational company abroad Educational company abroad Educational company abroad Educational company abroad

Kiev Dovlet Texnologiya ve Dizayn Universiteti

Dizayn 1800 əyani 1350$ qiyabi

IT işi 1200 əyani 700 qiyabi

Sahibkarlıq və kommersiya fəaliyyəti 1200 əyani 700 qiyabi

Sahibkarlıq və gömrük və lojistik fəaliyyəti 1200 əyani 700 qiyabi

Beynəlxalq biznes , biznes layihələri 1200 əyani 700 qiyabi

Hugug  1200 əyani 700 qiyabi

İqtisadi kibernetika 1200 əyani 700 qiyabi

Igtisadiyat 1200 əyani 700 qiyabi

Beynəlxalq İqtisadiyyat 1200 əyani 700 qiyabi

Mühasibat və vergi 1200 əyani 700 qiyabi

Maliyyə, Bankçılıq və Maliyyə sığorta 1200 əyani 700 qiyabi

Turist biznes  1200 əyani 700 qiyabi

İdarəetmə 1200 əyani 700 qiyabi

Marketinq 1200 əyani 700 qiyabi

Kompüter mühəndisliyi 1200 əyani 700 qiyabi

Müəssisənin iqtisadiyyatı 1200 əyani 700 qiyabi

Moda sənayesi 1200 əyani 700 qiyabi