Educational company abroad Educational company abroad Educational company abroad Educational company abroad

Dovlet infrastruktura ve texnologiya universiteti(denizcilik akademiyasi)

Hwquq – 1115$ əyani 545$ qiyabi

Menencment – 1115$ əyani 545$ qiyabi

Uçot və audit – 1137 $ əyani  550$ qiyabi

Sahibkarlıq, ticarət və səhmdarlıq fəaliyyəti – 1137 $ eyani  550$ giyabi

Marketinq – 1137 $ eyani  550$ giyabi

Kompüter elmləri və informasiya texnologiyaları – 1160 $ eyani  592$ giyabi

Proqram mühəndisliyi 1160 $ eyani  592$ giyabi

Nəqliyyat texnologiyaları 1145 $ eyani 562 $ giyabi

Gəminin naviqasiyası 1802 $ eyani 1115 giyabi

Dəniz stansiyalarının istismarı 1802 $ eyani 1115 giyabi

Elektrik avadanlıqlarının istismarı və gəmilərin avtomatlaşdırılması 1802 $ eyani 1115 giyabi

Avtomatika və kompüter inteqrasiya texnologiyaları 1160 $ eyani  592$ giyabi

Elektrik, elektrotexnika və elektromekanika 1275 $ eyani 698 $ giyabi

Demiryolu nəqliyyati  1275 $ eyani 698 $ giyabi